Browsing Tags

bé chào đời

  • Home
  • bé chào đời

Sự thay đổi của mẹ và thai nhi 40 tuần

Khi đến tuần thai thứ 40, mẹ sẽ được kiểm tra lại vài lần để xem ngày dự sinh đã tính có thực sự chính xác hay không, bằng cách xem lại ngày đầu...