Browsing Tags

điều trị rối loạn tic

  • Home
  • điều trị rối loạn tic

Rối Loạn Tic : Định nghĩa, triệu chứng và cách điều trị

Hội chứng Tic được phân biệt bởi một loạt triệu chứng đặc trưng của Tic, tần số và kiểu cách trong mỗi lần chúng xuất hiện tăng dần. Trẻ em và vị thành niên...