Browsing Tags

thai nhi tuần 15

  • Home
  • thai nhi tuần 15

Sự thay đổi của mẹ và thai nhi 15 tuần

Ở giữa giai đoạn của sự thay đổi trọng lượng cơ thể mẹ cần cố gắng duy trì tư thế hợp lý khi đi lại sẽ tránh được sự cố đau lưng và mệt mỏi...