Browsing Tags

thai nhi tuần 23

  • Home
  • thai nhi tuần 23

Sự thay đổi của mẹ và thai nhi 23 tuần

Bụng của mẹ đã tròn to hơn rất nhiều. Dáng đi của mẹ đã thực sự thay đổi. Những cơn chuột rút, bại hông hay đau lưng không có sự thuyên giảm nhiều. Tuy nhiên...