Browsing Tags

tư thế ngủ tốt cho trẻ

  • Home
  • tư thế ngủ tốt cho trẻ

Lựa chọn tư thế nằm ngủ nào cho trẻ thì phù hợp ?

Chọn tư thế nằm ngủ cho trẻ không phải phụ huynh nào cũng biết. Có trẻ thích nằm ngửa và nghiêng. Một số ít thích nằm úp. Dưới đây là ý nghĩa và đặc điểm...