Browsing Tags

vô sinh do nấm âm đạo

  • Home
  • vô sinh do nấm âm đạo

Vô sinh, giảm khả năng thụ thai chỉ vì nấm âm đạo?

Hầu hết phụ nữ hiện nay đều từng đã hoặc đang có bệnh lý viêm nhiễm về phụ khoa, điển hình đó là nấm âm đạo. Tưởng chừng nấm âm đạo chỉ là viêm...