Browsing Tags

sinh đôi khác trứng

  • Home
  • sinh đôi khác trứng

Lần đầu tiên phát hiện trường hợp hiếm có khó tìm khi ” cặp song sinh khác cha ” ở Việt Nam

Để loại trừ có sự nhầm lẫn do trao nhầm con trong bệnh viện, người mẹ của cặp song sinh này cũng đã tới Trung tâm để xét nghiệm ADN và kết quả phân...