Browsing Tags

5 trong 1

Quinvaxem hay Pentaxim ? Nhiễu loạn và dắt mũi !

Xin hãy lắng nghe tôi, tôi viết những dòng này cho cả các cháu thân yêu trong gia đình mình đọc. Tôi cũng muốn chia sẻ cho mọi người – khi mà giờ quá...