Browsing Tags

bệnh tay chân miệng

  • Home
  • bệnh tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng đã vào mùa – Hãy bảo vệ trẻ !

Bệnh tay chân miệng (TCM) đang vào mùa. Một số nơi như TP HCM đang có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên có nhiều nơi số ca bệnh tăng rất nhanh như tỉnh Đồng...